środa, 21 października 2015

PAM-TEMP - aplikacja na Androida do płytek FUNPAM

Aplikacja PAM-TEMP

To prosty programik na telefony komórkowe z systemem operacyjnym Android.W wersji Ver.1.0.2015 umożliwia odczyt temperatury z płytek FUNPAM z zainstalowanym modułem ESP8266-12. Została przygotowana z myślą o tych użytkownikach, którzy szukali prostego w obsłudze programu pozwalającego na komunikację z modułem ESP8266-12 na swoich smartfonach. Program przyda się zapewne wszystkim, który chcą monitorować swoje mieszkanie, czy też inne pomieszczenia będąc na wakacjach czy też na wyjeździe. Aby móc skorzystać z naszej aplikacji należy ją pobrać z naszej strony internetowej i zainstalować w swoim telefonie komórkowym. Instalacja aplikacji PAM-TEMP nie jest skomplikowana i wykona ją każdy początkujący użytkownik. 

Aplikacja do komunikacji z płytką FUNPAM ESP8266-12.

 

Przygotowanie do instalacji.

Instalacja aplikacji nie wymaga znajomości specjalistycznych komend. Aby zainstalować aplikację z pliku APK należy wykonać :
 1. Musimy zmienić ustawienia naszego telefonu komórkowego aby pozwolił nam na instalację aplikacji z innych źródeł niż sklep Google-PLAY. Odszukujemy w telefonie komórkowym zakładkę ZABEZPIECZENIA a następnie zaznaczamy pole z opisem "Nieznane źródła". W przeciwnym razie nie będziemy mogli wykonać instalacji.
 2. Następnie musimy na nasz telefon pobrać menadżera plików na Androida. Może to być np. program Astro File Manager. Program Astro File Manager pobieramy i instalujemy na naszym telefonie.

Instalacja aplikacji.

Instalację aplikacji wykonujemy z pobranego pliku APK. Plik należy przekopiować na kartę pamięci w telefonie. Aby to zrobić musimy podłączyć nasz telefon z Androidem do komputera za pomocą kable USB.
 1. Kopiujemy plik APK z naszego komputera, telefon musi zostać podłączony do komputera w trybie pamięci USB.
 2. Uruchamiamy aplikację Astro File Manager.W przypadku Astro program pokaże nam listę miejsc, w których są przechowywane pliki i z tej listy należy wybrać kartę pamięci. Łatwo ją rozpoznać, bo ma ikonkę karty.
 3. Następnie musimy odszukać skopiowany pik z komputera. Plik z aplikacją PAM-TEMP nosi nazwą pam-temp.apk. Pliki które kopiujemy z komputera do telefonu przeważnie umieszczane są na końcu listy.
 4. instalacja aplikacji PAM-TEMP jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć na ekranie telefonu w plik, a następnie wybrać opcję Install. Na końcu musimy zezwolić aplikacji na instalację i możemy cieszyć się z zainstalowanego programu.

Pierwsze uruchomienie.

Nasza aplikacja posiada niebieską ikonkę z logo firmy. Aby ją uruchomić należy klikną w nią na ekranie telefonu, następnie pojawi się okno powitalne z numerem wersji programu.
Kiedy mamy uruchomione okno programu klikamy przycisk START. W tym momencie program rozpocznie uruchamianie, poinformuje nas o tym pasek postępu, który znajduje się poniżej przycisku START. Następnie pojawi się komunikat przypominający nam o podaniu nazwy serwera ( HOST - a ) oraz portu komunikacyjnego. Aby się połączyć z naszym modułem musimy znać adres pod jakim jest nasz moduł FUNPAM, oraz na jakim porcie pracuje. Domyślnie port jest ustawiony na 80.

Praca z aplikacją.

Po zatwierdzeniu komunikatu uruchomi się główne okno aplikacji. W oknie tym mamy dostępne pola i przyciski:

Pola i opisy.

 1. Adres HOST - jest to pole tekstowe, w którym wpisujemy adres IP lub adres DNS naszego modułu FUNPAM.
 2. Port - jest to pole tekstowe, w którym wpisujemy port komunikacyjny. Domyślnie jest to port 80.
 3. Aktualna temperatura: - poniżej tego komunikatu będzie pojawiać się odczyt z czujnika temperatury, który jest podłączony do modułu pomiarowego.

Przyciski strujące.

Po uruchomieniu aplikacji mamy dostępne cztery przyciski, Połącz , Rozłącz, Zamknij aplikację, Odczyt temperatury. Domyślnie aktywne są Połącz i Zamknij aplikację. Tak jak już wspominałem aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy wpisać nazwę serwera ( HOST ) i podać port połączeniowy. Jeśli nie wpiszemy tych parametrów, program wyświetli komunikat o braku tych wpisów. Mając wpisane dane serwera i port naciskamy przycisk Połącz. W tym momencie na przycisku Połącz zmieni się opis na Połączony. Pojawi się również napis połączony w górnej części okna. Zmiana komunikatów z brak połączenia na połączony informuje nas o zestawieniu połączenia TCP IP naszego telefonu komórkowego z naszym modułem pomiarowym.


Aby zestawić połączenie pomiędzy telefonem a modułem należy:
 1. Podać prawidłowy adres Host
 2. Podać prawidłowy numer portu
 3. Nacisnąć przycisk Połącz
Po naciśnięciu przycisku Połącz przycisk ten zostanie zablokowany. Odblokują się przyciski Rozłącz , Odczyt temperatury, przycisk Zamknij aplikację jest zawsze odblokowany.
Jeśli nie został wpisany adres HOST-a lub port, a naciśnięty zostanie klawisz Połącz na ekranie pojawia się komunikat alarmujący o braku tych danych. Bez podania tych parametrów praca z aplikacją nie będzie możliwa.


Odczyt temperatury z czujnika.

Zakładamy, że do modułu został podłączony czujnik temperatury i wgrane zostało oprogramowanie umożliwiające obsługę czujnika.
Jeśli jednak masz już podłączony czujnik i wgrany program do modułu ESP2866-12 możesz rozpocząć dalszą pracę z aplikacją PAM-TERM.


Kiedy mamy zestawione prawidłowo połączenie TELEFON <-> MODUŁ FUNPAM naciskamy przycisk Odczyt temperatury, do naszego modułu zostanie wysłane zapytanie o aktualną temperaturę. W odpowiedzi otrzymamy wartość zmierzonej temperatury. Musimy pamiętać że moduł nie archiwizuje w sobie danych pomiarowych. Otrzymany wynik jest online, na daną chwilę.
Wyniki pomiaru prezentowane są w w stopniach Celcjusza. Aby nasza aplikacja była przyjemna w obsłudze, wprowadziliśmy też graficzne reprezentowanie wyników w postaci ikonek, które pojawiają się po lewej stronie wyniku cyfrowego.
Ikony

 Słońce - sygnalizuje temperatury powyżej 190C
 

Kropla wody - sygnalizuje temperatury pomiędzy 00C a 190C 

Płatek śniegu - sygnalizuje temperatury poniżej 00C 

Po wysłaniu z telefonu zapytania musimy odczekać kilka sekund, ma odpowiedź od modułu. Jeśli temperatura się nie będzie zmieniała w danym punkcie pomiarowym, to będziemy otrzymywali takie same wyniki z czujnika. I na ekranie telefonu nie będzie widać zmian. Dlatego nie ma potrzeby sprawdzania temperatury ( wysyłania zapytań do modułu ) co 1 sekundę.

Rozłączenie i zakończenie pracy z aplikacją.

W aplikacji przewidziano dwa przyciski umożliwiające rozłączenie z modułem i zakończenie pracy z programem.
Przyciski Rozłącz i Zamknij aplikację
 1. Rozłącz - rozłącza połączenie WiFi pomiędzy telefonem a modułem.
 2. Zamknij aplikację - zamyka okno programu.

Wygląd aplikacji.

Aplikacja PAM-TEMP zawiera dwa okna. Poniżej przedstawiam jak wyglądają poszczególne okna i komunikaty alarmowe.
Nowa wersja aplikacji posiada możliwość sterowania czterema portami GPIO, które są wyprowadzone na płytce FUNPAM.

Niebawem pojawi się nowa wersja płytki FUNPAM, współpracująca z kartami przekaźnikowymi.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz